Català|Castellano

Comunicats d'Expedients

En aquesta pàgina web podreu consultar les comunicacions relacionades amb els expedients iniciats prèvia sol·licitud.

Comunicats

 

Per poder consultar les comunicacions telemàticament, és necessari que ens feu arribar la següent autorització, degudament emplenada i signada, on ens facilitareu un número de telèfon mòbil i una adreça electrònica, ambdós imprescindibles perquè us puguin donar les dades que us permetran l'accés a la consulta interessada.

 

Aquesta autorització es pot fer arribar al Departament de Comunicacions de la Comunitat General per qualsevol dels següents mitjans:

 

En virtut de la LO 15/1999, de 13 de desembre, us informem que les vostres dades de caràcter personal han estat incloses en uns fitxers de titularitat nostra per a la gestió dels expedients que es generin amb motiu de les vostres sol·licituds. Les vostres dades no seran cedides en cap cas, llevat d'aquells en què sigui necessari per al correcte desenvolupament de la nostra relació contractual o quan l'ordenament jurídic així ho requereixi per a l'acompliment d?una norma amb rang de llei. Així mateix, podreu exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant la Comunitat General de Regants dels Canals d'Urgell, prèvia acreditació de la vostra identitat mitjançant fotocòpia del DNI, enviant la vostra sol·licitud a l'adreça electrònica: comunicacions@canalsurgell.cat, o a través del correu postal.

 

En tot cas, mitjançant la firma d'aquest document, i a la vegada marcant la casella habilitada a aquest efecte, manifesteu el vostre coneixement i conformitat amb tot l'exposat, i al seu torn, presteu el vostre consentiment de manera expressa per al tractament de les vostres dades de caràcter personal per part d'aquesta Comunitat General amb la finalitat anteriorment advertida, inclòs l'ús del vostre correu electrònic per a comunicacions, avisos, i notificacions en relació amb els vostres expedients, essent revocable el vostre consentiment sempre que així ho manifesteu a través dels mitjans esmentats.

© 2010. Comunitat General de Regants dels Canals d’UrgellAvís legalMapa de la web