CAT|ESP

Història

AntecedentsRegar la plana d'Urgell és una idea que data de temps immemorial.

Els àrabs construïren les sèquies dels pobles de la ribera del Segre i establiren en alguns indrets de la plana d'Urgell xarxes locals de reg derivades dels rius Corb i Cervera.

La Comunitat General de Regants dels Canals d'UrgellLa Comunitat General. es declarà formalment constituïda per Ordre Ministerial de 24 de desembre de 1964, i el dia 17 de novembre de 1965, l'aleshores seu President, senyor Josep Solans Serentill, rebia solemnement el Canal d'Urgell de mans del Ministre d'Obres Públiques, Don Federico Silva Muñoz.

El Canal PrincipalEl Projecte definitiu del Canal fou redactat pels enginyers Pere de Andrés Puigdollers i Constantí de Ardanza.

Canal AuxiliarLa concessió del Canal Auxiliar o Subcanal fou atorgada a la SA Canal d'Urgell, per al millorament dels regs, per Reial Ordre de 30 d'octubre de 1919 i transferida al Sindicat General de Regs del Canal d'Urgell, mitjançant escriptura autoritzada el dia 29 de març de 1926 pel Notari de Barcelona, senyor Leopold Rodés.

OlianaEls cabals del Segre són regulats parcialment des de l'any 1958 per l'embassament d'Oliana.

RialbPer Ordre Ministerial de 14 de febrer de 1964 es va formar una Comissió per a l'estudi de l'aprofitament integral del riu Segre.

© 2010. Comunitat General de Regants dels Canals d’UrgellAvís legalPolítica de Protecció de dades