Pàgina inicial de Canals d'Urgell
CAT|ESP

Història

Antecedents

Regar la plana d'Urgell és una idea que data de temps immemorial.

Els àrabs construïren les sèquies dels pobles de la ribera del Segre i establiren en alguns indrets de la plana d'Urgell xarxes locals de reg derivades dels rius Corb i Cervera.

La Comunitat General de Regants dels Canals d'Urgell

La Comunitat General. es declarà formalment constituïda per Ordre Ministerial de 24 de desembre de 1964, i el dia 17 de novembre de 1965, l'aleshores seu President, senyor Josep Solans Serentill, rebia solemnement el Canal d'Urgell de mans del Ministre d'Obres Públiques, Don Federico Silva Muñoz.

El Canal Principal

El Projecte definitiu del Canal fou redactat pels enginyers Pere de Andrés Puigdollers i Constantí de Ardanza.

Canal Auxiliar

La concessió del Canal Auxiliar o Subcanal fou atorgada a la SA Canal d'Urgell, per al millorament dels regs, per Reial Ordre de 30 d'octubre de 1919 i transferida al Sindicat General de Regs del Canal d'Urgell, mitjançant escriptura autoritzada el dia 29 de març de 1926 pel Notari de Barcelona, senyor Leopold Rodés.

Oliana

Els cabals del Segre són regulats parcialment des de l'any 1958 per l'embassament d'Oliana.

Rialb

Per Ordre Ministerial de 14 de febrer de 1964 es va formar una Comissió per a l'estudi de l'aprofitament integral del riu Segre.

© 2010. Comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell Avís legal Política de Protecció de dades